Kurabiye Evi <% maxsize=400000 permittedfiles=".jpg, .jpeg, .bmp, .png, .gif, .htm, .html" FilePath = Server.MapPath(".") err00 = "Sırayla bir çok resim ekleyebilirsiniz." err01="Bu bildiri için eklenmiş resimler" err02="Bu resmi değiştir yada sil" err03="Dosya uzantısı sadece "& permittedfiles &" olabilir" err04="Lütfen resmi browse edip resme bir ad verdikten sonra Upload tuşuna basınız!" err05="Resmin dosya büyüklüğü maksimum 350KB olabilir." err06="Bu isimde zaten bir dosya var. Lütfen eskisini silin yada dosyanızın adını değiştirip sonra yükleyiniz." Set Upload = Server.CreateObject("Persits.Upload") Upload.SetMaxSize maxsize, True On Error Resume Next Upload.Save if err.Number=8 then strerror=err05 else Set File = Upload.Files("FILE1") If Not File Is Nothing Then ' Obtain file name filename=File.FileName filename=Replace(filename," ","_") filename=Replace(filename,"ş","s") filename=Replace(filename,"ı","i") filename=Replace(filename,"ğ","g") filename=Replace(filename,"ı","i") filename=Replace(filename,"Ş","S") filename=Replace(filename,"İ","I") filename=Replace(filename,"Ğ","G") filename=Replace(filename,",","_") filename=Replace(filename,"__","_") ' check if file exists in c:\upload under this name if Instr(Ucase(permittedfiles),Ucase(File.Ext))>0 then folder = Upload.Form("folder") File.SaveAs FilePath &"\"& folder & "\" & filename else strerror=err03 end if Else ' file not selected strerror= err04 End If end if Set Upload = nothing Response.write "
"&strerror&"" If strerror="" then Response.write ""&filename &" "& folder &" klasörüne Başarıyla yüklendi!

Yükleme Sayfasına Geri Dön" if Instr(Ucase(".jpg, .jpeg, .bmp, .png, .gif"),Ucase(File.Ext))>0 then Response.write "

" end if end if %>