<% if Request.form("password")="mrv123" then session("onay")="2" end if %> <% if session("onay")="2" then %>

Lütfen yüklenecek klasörü seçiniz

Lütfen yüklenecek dosyaları seçiniz

Istatistikler
username: merve
password: kurabiye


Email List <% else %>

Önce giriş yapmalısınız.

Parola:
<% end if %>